Wat in 1972 begon als een volksdansfeest van 'n weekend, is in de loop der jaren uitgegroeid tot het tien dagen durende "Internationale Volksdansfestival". Na het eerste volksdansfestival in 1972, georganiseerd door de Stichting Jeugdraad Heijen en de Volksdansgroep "Iduna", groeide dit jaarlijks terugkerende feest in omvang zodanig uit, dat besloten werd het geheel los te koppelen van het jeugdwerk. Om die reden werd op 7 januari 1976 een Stichting geformeerd: "de Stichting Noordlimburgse Kultuurdagen", wiens taak het is om jaarlijks dit festijn te organiseren. Het doel van deze Stichting is, middels de organisatie van dit Volksdansfestival, te komen tot: vriendschap, verbroedering .en erkenning voor elkaars kulturen. Dat dit doel elk jaar weer bereikt wordt, blijkt uit het steeds toenemende aanbod van diverse internationale groepen om aan het Heijense festival weer te mogen deelnemen en uit de vele vriendschapsbanden die er inmiddels zijn ontstaan. Streven is echter ook om jaarlijks nieuwe groepen aan te trekken om zodoende de kwaliteit van de programma's te verhogen en kulturen uit alle delen van de wereld naar Heijen te halen. E.e.a. vergt een lange voorbereidingstijd, omdat het leggen van kontakten met nieuwe groepen niet altijd even gemakkelijk is. Wanneer het ene volksdansfestival nog niet achter de rug is zijn de voorbereidingen voor het volgende alweer begonnen. Het bestuur van de Stichting Noordlimburgse Kultuurdagen, bestaande uit 9 enthousiaste vrijwilligers, besteedt veel vrije tijd om de organisatie rond te krijgen en weet zich hierbij gesteund door diverse verenigingen en instanties en de vele honderden vrijwilligers, die zich tijdens het volksdansfestival inzetten. Het huidige bestuur (we schrijven 1987) bestaat uit (van links naar rechts): Theo Kaak - secretaris Theo Kusters - vice-voorzitter Ger Jansen - penningmeester Joop Jansen - bestuurslid André de Bruin - voorzitter Jo Jansen - bestuurslid Helmi Jans - bestuurslid Leonie Schonen berg - bestuurslid Els Koenen-Reintjes - bestuurslid
De Stichting Noordlimburgse Kultuurdagen hield zich bezig met informatie aan velen, o.a. uiteraard ook de inwoners van Heijen.
De entreebewijzen waren tegen acceptabele tarieven verkrijgbaar. Een passe partout gaf recht op een gereduceerd tarief voor een geselecteerd aantal voorstellingen.
Voorbeeld van een dagprogramma. Het mag duidelijk zijn dat een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten aan het publiek gepresenteerd werd. En blijkens de sluitingstijd was het wel noodzaak er voor te zorgen dat er ‘s maandag niet gewerkt hoefde te worden.
Mede door de sponsoring van vele bedrijven in de regio was het elk jaar mogelijk een fraai programmaboekje te presenteren. (klik op de afbeelding voor inzage).
Voor een snel overzicht was er elk jaar de beschikking over een programmaflyer waarin het gehele weekprogramma werd vermeld. (klik op de afbeelding voor inzage).
Volksdansfeest
Daarnaast was zij ook betrokken bij de organisatie van buitenlandse optredens van de volksdansgroep Iduna.