Z.I.O.L. ... een vriendenclub van héél veel jaar!! In je jeugdjaren vrienden maken is heel gewoon. Je met je club aansluiten bij een tweetal andere vriendengroepen is al wat minder gewoon. Vervolgens uitgroeien tot een grote hechte vriendenclub is buitengewoon, maar dat ook nog tot in lengte van jaren volhouden dat is bijna uitzonderlijk. geschiedenis in kaart gebracht Toch "overkwam" dit de onderstaande mensen van wie we geprobeerd hebben om ze in een aantal foto's nog eens uit die beginperiode te plukken. In de loop der jaren kwam daar natuurlijk de nodige "aanhang" bij. Ook voegden zich enkele kortstondig toe. Dat gold zeker niet voor Theo van Hoof die zich rond 1970 een vaste plek binnen de gelederen van ZIOL wist te verwerven. Ter gelegenheid van het derde lustrum in 1984 werd een overzicht gemaakt van de handel en wandel van ZIOL in de vorm van een feestgids: carnaval, trouwpartijen en vele feesten vormden de hoogtepunten, waarvan we er hier een aantal laten passeren.
"Klein" Ziol. Het beste is dit gelukt voor "klein" Ziol, te weten v.l.n.r.: Joep Koenen, Piet Franzmann, Fried Frederix, Jan Clevers, Martin Frederix.
Groot Z.I.O.L. Voor Joep Koenen "groot" Ziol (groot i.v.m. oudere leeftijd) waren dit: (v.l.n.r.): Gerrie Koenen, Theo Kaak, Henk Kaak, (Piet Franzmann), Bèr Kessels, (Joep Koenen), Sjaak Gisbers
Vrouwenafdeling Z.I.O.L. De derde groep (vrouwenafdeling) bestond uit: voorste rij):Thea Koenen, Janny Bax; (achterste rij) Leny Willemse, Rita ter Haar, Tiny Koenen. Annie Koenen ontbreekt op deze foto.
Enkele Z.I.O.L. leden. v.l.n.r. Jac v.d. Boom, Rita ter Haar, Sjaak Gisbers, Thea Koenen, Annie Koenen
Z.I.O.L. zilveren jubileum 1994 Zittend v.l.n.r.: Bèr Kessels, Joep Koenen, Truus Clevers-Frederix, Annet van Hoof-ten Haaf, Tine v.d. Boom-Kepser, Annie Koenen, Jeanne Frederix-Engels. Staand: André de Bruin, Jan Clevers, Henk Janssen, Gerda Kessels-Theunissen, Piet Franzmann, Coby Franzmann-Elemans, Sjaak Gisbers, Henk Krebbers, Tiny Krebbers-Koenen, Jac v.d. Boom, Tineke Gisbers-Lucassen, Annie van Gastel-Kaak, Anneke Koenen-Niessen, Martin Frederix, Thea Janssen- Koenen, Jac. van Gastel, Theo van Hoof, Annie Kaak-Janssen, Theo Kaak.