Vervolg Ons eerste lustrum Op 15 juni 1974 was het zover dat we ons eerste lustrum gingen vieren. Het programma zag er ongeveer als volgt uit: om een uur of vier kwamen we bij Dries bij elkaar. Vandaar vertrokken we naar de "Poort van Limburg" in Mook waar we gezellig een uurtje geborreld hebben. Intussen was het Harrie Kool en zijn medewerkers gelukt een geweldig diner te bereiden dat bij iedereen heel erg in de smaak viel en waarbij we zelfs geflambeerd ijs kregen. Daarna ging het hele stel weer richting Heijen, waar ons met onze ouders een gezellige avond te wachten stond. Ook mochten we op deze avond de carnavalsvereniging en de LAPPERS als gasten begroeten. Aan deze avond hebben we nog enkele herinneringen overgehouden zoals onder andere een onhanteerbare voorzitters-hamer en een kaarsenkandelaar. Al met al was het een geslaagd feest waar we nog vaak aan terug denken. Op de foto Piet Franzman en Sjaak Gisbers. Ons tweede lustrum Mei 1979. In alle vroegte kwamen we bij de "De Klomp" bij elkaar om de reis naar Brühl te aanvaarden. Hoewel sommigen misselijk werden van de achtbaan of cinema 2000, hebben we er ons prima geamuseerd. Na een "stevige" maaltijd in De Beurs te Cuyk werd het feest voortgezet in zaal De Klomp, alwaar onze grootste lolbroeken weer hun uiterste best deden de zaak te vermaken. 12½ jarig bestaan December 1981. Hoewel het geen lustrum betrof, leek het ons niet gepast dit moment ongemerkt voorbij te laten gaan. Er was dus weer een duidelijke reden "Vat 69" voor een feestavond in gereedheid te brengen. Alvorens met feesten te beginnen moest er een oriëntatietocht afgelegd worden, waarbij ten huize van diverse ouders een aantal opdrachten moest worden uitgevoerd. Bij één van de opdrachten dienden alle carnavalsprinsen van Heijen, compleet met een symbolische tekening, op een strook behang genoteerd te worden. begin / einde pagina What's in a name.... Zoals bekend is ZINGEN onze lust (hoewel sommigen de eerste letter van de afkorting ook wel eens anders trachten in te vullen). Naarmate de jaren echter verstreken, kwam daar ook nog een en andere lust bij: de eetlust. Regelmatig werden (worden) er smulpartijen georganiseerd. Carnaval Door de jaren heen hebben de carnavalsactiviteiten altijd een hoofdrol gespeeld. Zeker in de beginperiode was het jaarlijks raak: 1969 De eerste de beste ZIOL-voorstelling loog er niet om; de boerenbruiloft sloeg in als een bom. Het verhaal van de bok zal tot in lengte van jaren in de carnavalgeschiedenis van Heijen blijven voortleven. 1971 Prins Henk 1 werd uitverkoren tot elfde prins van Heijen. Daarmee had de carnavalsvereniging beslag gelegd op de eerste ZIOL-prins. Zelf gingen we verkleed als zeerovers. Op het boerenbal heerste grote consternatie toen prins Henk plotseling verdwenen was: de eerste prinsen-ontvoering was daarmee een feit geworden. 1972 Door de Witte Reus met kop en schouders boven alles uit te laten steken probeerden we een eind te maken aan de wasmiddelenstrijd op de televisie. Een paar actieve "vergelers" gooiden echter danig roet in het eten. 1973 Joep werd de dertiende prins van Heijen. Aangezien hij tevoorschijn kwam uit een haan trokken wij dat jaar als onderdanige kippen mee door het hele carnavalsgebeuren. Een grote moederkip was daarbij ons vervoermiddel. Met een lied hebben we afscheid van hem genomen. 1974 Tijdens het prinsenbal 1974 zagen we de derde ZIOL-prins tevoorschijn komen: Theo 1. In de notulen van toen hebben we vermeld dat dat toch wel de allerlaatste zou zijn. We wisten nog niet beter.................... Hoe jammerlijk de situatie ook was: we bleven niet stil zitten. Tijdens de voorbereidingen van de carnavalswagen kwamen we op het idee om ZIOL 's eerste lustrum niet zonder drankje voorbij te laten gaan. Het drankje groeide echter uit tot een heel assortiment flessen, zodat we ons lustrum op waardige wijze hebben ingezet. 1975 Dit jaar kwamen we erg goed voor de dag met MARIETJE EN DE JAGERS. Dat dit zonder meer een succes was, hoeven we niet onder stoelen of banken te steken, want in Gennep presteerden we het om het hoogste aantal punten te behalen: een dikke eerste prijs! Dat we met deze voorstelling raak geschoten hadden, werd pas later duidelijk: de jagers hebben hun doel niet gemist; al arriveerde de ooievaar soms pas jaren later. 1976 Carnaval viel dit jaar in maart en we hadden allemaal een spijker in onze kop met daar een kikker bovenop. Het was net of 's morgens vroeg de spijker telkens een stukje verder het hoofd in werd geslagen. Dankzij de "diepte" in de wagen wisten we in Gennep nog een aardige prijs weg te slepen. Het is de moeite waard om te vermelden dat we al die jaren een goed onderkomen vonden bij Dries en Doortje voor het bouwen van de wagens. We moesten weliswaar vaak kou lijden maar een "opwarmertje" hadden we gelukkig dicht in de buurt. 1977 Carnaval was dit jaar vroeg in februari. Maar dat was voor ons geen probleem, want we trokken met een slee en rendieren als kozakken verkleed door de straten. 1978 Onder de leus "kabouter pret da's pas gesmurf" deden we ook dit jaar weer mee aan de optocht in Gennep en Heijen. 1979 Op 25 februari deden we in Heijen mee als Hollandse Boerenmeid met Boer en Geit. Na elf jaar was dit de eerste keer dat we geen wagen gemaakt hadden. 1980 Geleidelijk aan een stapje terug doen, kan soms ook op zijn plaats zijn. Aan de optocht deelnemen kwam er niet meer van, maar in geel T-shirt en zwarte broek waren we als ZIOL weer duidelijk herkenbaar. 1981 Nog een stapje terug, maar nog steeds aktief! In boerenkiel zochten we elkaar weer op tijdens carnavalsaangelegenheden. 1982 Blijkbaar was het tijd geworden voor wat meer activiteiten: op het prinsenbal kwam Sjaak als 22e prins tevoorschijn. Tijdens de receptie boden we hem de inmiddels tot traditie geworden prinsen- foto aan. 1983 Wederom een rustig jaar, maar ook nu trokken we er in boerenkiel enkele keren op uit. 1984 Piet was het die ditmaal voor de grote verassing zorgde. Op 28 januari kwam hij uit als Prins Piet 2 van de Wortelpinnen. De vijfde in de rij! In ons logboek kunnen we een zeer geslaagd carnavalsjaar bijschrijven. We verschenen op de receptie, alwaar de kinderen zongen: Eén, twee, drie, vier, Piet is prins............. en ook wijzelf bleven niet achter.