V.V. Heijen
Oprichting Voetbalvereniging Heijen werd officieel opgericht op 1 april 1930, onder de naam Zwart-Wit, al werd er reeds sinds 1928 "gevoetbald". De clubkleuren waren gelijk aan de naam (zie foto) Als oprichters worden beschouwd: E. Ingehou, J. Heysterman, H. van Dijck, W. Tissen en de Gebr. Peters. Er werd gespeeld in de onderafdeling van de Rooms Katholieke Federatie met redelijk resultaat. Verder is over de eerste jaren niet veel bekend, want in de oorlogsjaren ging het archief verloren. Wel weten we dat in de beginjaren veelvuldig van accommodatie werd veranderd. Begonnen bij de Spoarse deed men velden aan bij Schonenberg, Spikman en Deenen om in de oorlogstijd te eindigen op het Slangenrat (het tegenwoordige Hoogveld). In deze tijd werd de verenigingsnaam gewijzigd in Concordia, al bleven de kleuren hetzelfde. Slangenrat Na de oorlog werd de club nieuw leven ingeblazen. Men verhuisde naar het Slangenrat en men was op sportief gebied succesvol in de strijd om de Jos Otten-beker. Financieel had Concordia het wel moeilijk: men moest ergens shirts lenen en aangezien deze rood- blauw van kleur waren werden dat de nieuwe clubkleuren. In 1956 werd een nieuw sportpark aan het Slangenrat in gebruik genomen en daarmee was ook een basis neergelegd voor meer sportieve successen. In 1961 was het dan zover: Heijen 2 (zie foto) greep als eerste Heijense elftal een kampioenschap; overigens zonder daarbij promotie te behalen. Vervolgens staat het seizoen 1963- 1964 te boek als een hoogtepunt: Zowel het eerste als het tweede elftal behaalden het kampioenschap. Heijen 1 promoveerde hierbij naar de eerste klasse van de afdeling Noord-Brabant. Er werd hierna 4 jaar in de eerste klasse gespeeld, waarna men in korte tijd terugzakte naar de derde klasse. Nieuwe accommodatie Met het dorp Heijen groeide ook de omvang van de voetbalclub Heijen. Een nieuwe accommodatie was noodzakelijk en die werd gevonden in een terrein aan de Heikampseweg, behorende bij de boerderij van G. Koenen. In 1980 werd dit nieuwe sportpark in gebruik genomen. Kampioenschappen Na 22 jaar wachten was het dan weer eens zover: Heijen 1 werd kampioen in de derde klasse. Vier jaar later, in 1988-1989, promoveerde men zelfs na het winnen van een beslissingswedstrijd tegen Odiliapeel naar de eerste klasse. De geschiedenis herhaalde zich echter, want het standaardteam viel hierna terug naar de derde klasse. De weg omhoog werd gelukkig weer snel gevonden. Via twee titels op rij bereikte men weer de eerste klasse. Op dit niveau komt Heijen 1 nog steeds uit, al is de tenaamstelling sinds de overgang naar Zuid II (lees: Limburg), welke plaatsvond in 1996, veranderd in de 5e klasse. Naast de beschreven resultaten van het eerste elftal verdienen ook de prestaties van de lagere seniorenteams en de jeugd aandacht. Veelvuldig vielen deze ploegen in al die jaren in de prijzen. Groeiend aantal leden Hierboven is reeds gememoreerd dat de ontwikkeling van V.V. Heijen gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkeling van het dorp. Van 4 elftallen in 1960 is men gegroeid naar 14 teams in 1998. Hierin begrepen is een veteranenteam, dat reeds sinds 1967 actief is. Daarnaast heeft een damesteam deel uitgemaakt van de vereniging. "De Deel" Als laatste punt in dit stukje geschiedschrijving dient de verbouw van het clubhuis in 1995 vermeld te worden. Na een zomer vol bouwactiviteiten werd het nieuwe gedeelte op 22 oktober van dat jaar officieel geopend door oud eigenaar G. Koenen. Het kreeg de toepasselijke naam "De Deel". Tenslotte Dankzij de inzet en bijdragen van leden, kadermensen, vrijwilligers, supporters en sponsors is V.V. Heijen geworden tot datgene wat men vanaf de oprichting heeft beoogd: een vereniging die niet meer is weg te denken uit Heijen.
Website van V.V. Heijen