LVB afd. Heijen Boerinnenbond (1936) De LVB is in Heijen in 1936 opgericht als Boerinnenbond, omdat de LLTB van mening was dat hun vrouwen zich ook moesten organiseren. De aktiviteiten bestonden toen uit avonden die op de praktijk waren gericht, zoals matrassen maken, verwerken van de slacht en alle andere huishoudelijke bezigheden. Ook aan ontspanning werd gedacht. Maar het elkaar ontmoeten stond centraal. LVB (1965): activiteiten Vanaf 1965 is de Boerinnenbond veranderd in LVB, de Limburgse Vrouwenbeweging. Alle vrouwen konden nu lid worden. De aktiviteiten bestaan nu uit leerzame, creatieve en ontspannende avonden. Ook gezondheid en vele actuele onderwerpen komen aan de orde. De aktiviteiten vinden plaats, een keer per maand, van augustus tot en met april, meestal op de maandagavond. Organisatie: LVB en KPN De afd. Heijen is een afdeling die samen met 9 andere afdelingen de Kring Gennep vormen. Zo heeft Limburg 12 kringen. De voorzitsters hiervan vormen samen weer het Hoofdbestuur. Dit zetelt in het Landbouwhuis in Roermond. Hier is ook het secretariaat. Zij bereiden voor, hebben contacten met andere organisaties en behartigen belangen van vrouwen op allerlei gebied. Het "gewest LVB" vormt samen met 3 andere gewesten weer de KPN, de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland. Deze staat weer korter bij de regering en andere maatschappelijke organisaties om de belangen van vrouwen kenbaar te maken. De LVB is op afdelingsniveau dus niet alleen voor de gezelligheid en leerzame avonden, maar een club waar meer achter zit.
Bestuur in 1996. E. v.Elk-Senden bestuurslid, B. Vinck-Kempen penningmeester, M. Urselmann-Jakobs secretaresse en Tr. Lamers-Willems voorzitster.
Bestuur in 1976. Penningmeester M.Manders-Muskens, bestuursleden L. Hendriks-Broenen en A. Fleuren-Venbrux, geest.adv. Pastoor Pijpers, secretaresse M. Boekholt v.d.Loo en voorzitster R. Welbers-Gossens
De vlag van de L.V.B., met in de linkerbovenhoek de patrones, de H. Apollonia. De Boerinnenbond werd opgericht in 1936 om boerinnen iets te laten leren, enige ontspanning te geven en elkaar te ontmoeten. Vanaf 1965 werd deze veranderd in L.V.B. (Limburgse Vrouwen Beweging) en was nu ook toegankelijk voor alle vrouwen vanaf 18 jaar.