De huidige Landelijke Rijvereniging Ons Genoegen is heropgericht in 1975. Voor deze tijd bestond er reeds een vereniging onder deze naam waarvan de oprichtingsdatum niet exact bekend is maar voor 1938 ligt. De oudste foto is namelijk van 1938. In die tijd werd er vooral op zondag paard gereden. Hiervoor werden paarden gebruikt die normaal op werkdagen op de boerderij gebruikt werden als trekkracht. Eind vijftiger en eerste helft zestiger jaren, toen de mechanisatie van de landbouw een steeds grotere vlucht ging nemen waren er steeds minder paarden op de boerderij waardoor het paardrijden als sportbeoefening ook afnam. Na die tijd heeft ook de "oude" rijvereniging uit Heijen een slapend bestaan geleden.
Rond 1970 kwam in Nederland de grote ommekeer op paardensport gebied. Paardrijden, maar vooral ook ponyrijden werd weer erg populair. Als gevolg daarvan werd in Heijen op 1 januari 1975 L.R.V. en Ponyclub Ons Genoegen heropgericht. De club is aangesloten bij de NKB (Nederlandse Katholieke Bond van rijverenigingen) waarvan het werkgebied overeenkomt met het werkgebied van de drie agrarische standsorganisaties LLTB, NCB en ABTB. De club activiteiten bestaan uit het eenmaal per week onder leiding van een instructeur oefenen (trainen) van het paardrijden. De leden van de club die allen actief zijn in de dressuur gaan regelmatig naar wedstrijden. Daarnaast organiseert de club ook regelmatig zelf een wedstrijd.
LRV “Ons Genoegen”
Staand op deze foto Wim Willems, Gert Lintzen, Wim Lintzen en Math Coenen. Op deze foto ook nog vier actieve ruiters van Ons Genoegen.