LLTB afdeling Heijen opgericht op 26 januari 1908 met als doel: Op de grondslag van de katholieke beginselen te behartigen en te bevorderen de godsdienstig-zedelijke, de culturele, de maatschappelijke en stoffelijke belangen van de boeren-en tuindersstand in het algemeen en van de aangesloten boeren en tuinders en hun gezinnen in het bijzonder. In 1994 de afdeling Heijen met de afdelingen Middelaar, Ven-Zelderheide en Ottersum
Inkooporganisatie, boerenleenbank en LVM De reden dat de LLTB Boerenbond werd opgericht is dat door gezamenlijke inkoop van veevoer en kunstmest deze goederen goedkoper bij de boeren geleverd konden worden. Zo werd er een tegenpool gevormd tegen de particuliere handel, die de producten verkocht tegen woekerprijzen wegens het ontbreken van concurrentie. Ook werd in die tijd op initiatief van deze mensen de boerenleenbank opgericht (1909). Om de risico's te spreiden werden ook kleine onderlinge verzekeringsfondsen opgericht zo als brand, vee, paarden en hagel. Deze onderlinge zijn later uitgegroeid tot de LVM (Limburgse Verzekerings Maatschappij. In de zestiger jaren is de LVM gefuseerd met andere uit de provincie werkende agrarische verzekeringsmaatschappijen tot het huidige Interpolis. LLTB Ottersum en omstreken Door schaalvergroting in de landbouw nam het aantal bedrijven en leden af. In 1977 werd een samenwerking aangegaan met de boerenbonden van Ottersum, Ven-Zelderheide en Middelaar in een vennootschap onder firma. De economische activiteiten zijn in 1993 wederom opgeschaald door te fuseren met de boerenbonden in de gemeenten Bergen en Arcen en Velden tot de Boerenbond Grens en Maas.Als standsorganisatie is de LLTB Heijen in 1994 gefuseerd met de LLTB Ottersum I, Ottersum II (Ven-Zelderheide) en Middelaar tot LLTB Ottersum en omstreken. Momenteel (1998) heeft de afdeling 150 leden. Activiteiten De activiteiten bestaan uit informatie en voorlichtingsavonden en eenmaal per jaar de boeren gezinsdag in samenwerking met de Rabobank. Verder overleg met verschillende organisaties over allerlei onderwerpen die de land- en tuinbouw aangaan in de twee gemeentes van ons werkgebied. De leden zijn tevens provinciaal aangesloten bij de LLTB in Roermond en kunnen gebruik maken van de diensten die t.b.v. de leden zijn opgezet , zoals juridische bijstand, sociaal economische voorlichting, grond- en pachtzaken, bemiddeling bij aan en verkoop van quota etc. Bestuur In 1998 bestaat het dagelijks bestuur van de afdeling uit voorzitter Th. Lamers en secretaris J. Gijsberts. Het bestuur bestaat verder uit bestuursleden van de "oude" afdelingen, aangevuld met 2 vrouwelijke adviseurs
Groepsfoto LLTB afd. Heijen t.g.v. het 75 jarig bestaan in 1983. voorste rij (v.l.n.r.): Sj. Lintzen, G. Olieslagers, Fr. Vullings, Th. Deenen, G. Wientjens, J. Vreede, Th. Lamers, J. Gijsberts, J. Jacobs, Pastoor Jaspers geest. adv., G.Lintzen. achterste rij: H. Willems, W. Ruhl, J. Boekholt, P. Goossens, W. Koster, H. Frederix, W. Willems, H. Ronnes, Th. Fleuren, J. Coenen, A. v.d. Loo, H. Jans, A.Hendriks en G.Lintzen jr.
Excursie van het bestuur naar Aalsmeer in 1989. Op de foto v.l.n.r. J. Jacobs, G .Wientjens, St. Lintzen, Th. Lamers en J. Gijsberts.
Jaarvergadering 1991 Tijdens de jaarvergadering in 1991 kreeg Dhr. G. Wientjens de zilveren draagspeld opgespeld door de voorzitter v.d. Kring Gennep v.d. LLTB, Dhr. Dr. Cuypers i.v.m. zijn 25 jarig jubileum als bestuurslid van de afd. Heijen en i.v.m. zijn verschillende bestuursfuncties in het Landbouwbedrijfsleven en in de Heijense gemeenschap.
In oktober 1995 gingen boeren in alle delen van het land de straat op om te demonstreren tegen het Haagse mestbeleid. Dus ook in de Gemeente Gennep. Traktoren gingen luid toeterend en in colonne naar het stadhuis in Gennep.
Aan het einde van de demonstratie krijgt Burgemeester Berger van Gennep een pakket verse producten van boer en tuinder aangeboden.