Toneelvereniging Kruutwis Heijen Opgericht 28-11-1955. Toneelvereniging Kruutwis, een klein gezelschap toneel- en theaterliefhebbers uit Heijen en omgeving, is al sinds jaar en dag een graag geziene verschijning in de regio. Ik denk dat er maar enkele in Heijen zijn die niet van het bestaan van Kruutwis op de hoogte zijn. Velen hebben in het verleden actief deelgenomen aan uitvoeringen en velen zijn aanwezig geweest bij een blijspel of klucht die ten tonele gebracht werd. Een mannengezelschap Op 28 november in het jaar 1955 werd door een stelletje fanatiekelingen de toneelvereniging opgericht. Deze bestond in die tijd louter uit mannen en het bestond niet dat een vrouw lid kon zijn. Het was zelfs zo sterk dat er vergaderpunten van gemaakt werden waarin duidelijk gesteld werd dat vrouwen slechts hun medewerking mochten verlenen maar geen lid mochten zijn, stel je voor dat ze stemrecht zouden krijgen!! Dit alles speelde in 1955, nu zou zoiets niet meer denkbaar zijn. Nog een aardig detail van het selecte mannengezelschap was dat iedere vergadering, volgens goed gebruik, geopend werd met de Christelijke groet door de voorzitter. Ook werd deze groet gebezigd bij het sluiten van de vergadering, waarvan akte. Opheffing en heroprichting Vele uitvoeringen werden ten tonele gebracht en vele ledenwisselingen waren ook toen aan de orde hetgeen resulteerde in een opheffing van de vereniging op 2 februari 1978. Kruutwis bestond tweeëntwintig en een half jaar. Heijen zou Heijen niet zijn als er toch een toneelvirus bleef broeien. Twaalf jaar heeft het geduurd voordat er weer beweging kwam in het toneelleven. Op 12 februari 1990 besloten enkele lieden de draad weer op te pakken. Van blijspel naar familietheater Inmiddels zijn we ruim acht jaar verder en hebben alweer de nodige stukken op de planken gebracht. Het laatste stuk wat gespeeld werd was een totale ommezwaai voor Kruutwis. Nu eens niet een blijspel of klucht maar een familietheaterstuk, Dag Monster, wat gespeeld werd tussen het publiek.
Opvoering van "De grote leugen" in december 1964. Met o.a.: Jan van Dijck, Thea Janssen, Geert Maas, Jan van Bergen, Trees Vinck, Jan Jacobs, Jo van Dijck en Truus Koenen.
Opvoering "Het lied van de zee" in december 1974. O.a. met: Thea Janssen, Jan van Dijck, Chris Welbers, Truus v.d. Boom, Frans Elemans en Sjannie Janssen.