K.A.B. - Algemeen. (bron: wikipedia) Nadat de bisschoppen het aan rooms-katholieke werknemers verboden had om lid te worden van het socialistische Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV; opgericht in 1906) of het interconfessionele Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV; opgericht in 1909) kwam er voor hen in 1925 de organisatie Rooms- Katholiek Werkliedenverbond (RKWV). Dit kwam tot stand na het samengaan van het R.K. Vakbureau en de Diocesane Werkliedenbonden. A.C. de Bruijn was vanaf het begin de voorzitter van het RKWV, totdat dit verbond tijdens de Duitse bezetting van Nederland op aandrang van aartsbisschop De Jong in de zomer van 1941 werd opgeheven. In 1945 kwam het RKWV terug onder de nieuwe naam Katholieke Arbeidersbeweging (KAB).
Blijkens deze foto uit 1954 is de Katholieke Arbeiders Beweging (of Bond) afd. Heijen in 1919 opgericht. In 1954, ten tijde van deze opname, mocht de KAB haar 25-jarig jubileum vieren. Dit deden ze in de schuur bij Deenen.
1e rij: Tinus Broenen, Harry Bindels, Grad Derks, Hen Brons, Pastor Rutten, Heijn Franken, Louis Vinck, Toon Rutten, Grad Roelofs, Hen Lamers, Jan Maas. 2e rij: Hein v. Dijck, Jan Broenen, Gies Gisbers, Jan Rutten, Herman Teeuwen, Toon fleuren, Frans Stoffele, Martien Cornelissen, Aloys Fransman, Henk Lucassen, Thei Vreede, Toon Franken, Harry Maas, Jan Raymakers, Thei Dinessen. 3e rij: Thei Kerkhoff, Jan Maas, Gert Schonenberg, Jan Wekbers, Loet de Rijck, Frans Raymakers, Thei Voss, Grad Schonenberg, Piet Robben, Frans Zelen, Bertus Luppes, Hein Boumans
Katholieke Arbeidersbeweging 1952.