In 1951 verenigden de Jonge Boeren zich onder een nieuw vaandel. In het vaandel staat de tekst “cruce et aratro” hetgeen zoveel betekent als “kruis en ploeg” en die dus ook zichtbaar zijn in het vaandel. De levensboodschap die hierin schuil gaat laat zicht raden en dient aan te zetten tot geloof en (hard) werken.
De jonge boeren De jongere generatie agrariërs (toen nog gewoon ‘boeren’ geheten) hebben zich verenigd om o.a. hun belangen goed te kunnen behartigen. Veel van onderstaande foto’s zijn uit de collectie van Wim Verhoeven, waar voor het gebruik onze hartelijke dank. Op de foto de Jonge Boeren bij hun 10-jarig bestaan 1936. (foto genomen bij het kerkezaaltje) 1e rij: Johannes Boekholt toegevoegd bestuurslid, Herman Winkelmolen, bestuurslid, Meester Koppers, technisch adviseur, Pastoor Heijnen, geestelijk adviseur, Gert Lintzen, voorzitter, Math Spikmans, secretaris, Math Coenen, bestuurslid. 2e rij: Wim Lintzen, Jan Frederix, Wim Willems, Frits Frederix, Sjang Winkelmolen, Toon Winkelmolen, Piet Verhasselt, Sjang Lintzen. 3e rij: Sjaak Willems, Harry Frederix, met vaandel, Piet Jacobs, Thei Spikmans, Thei Franken, Jan Krebbers, Thei Gisbers.
R.K. jonge Boeren jaren dertig. Landbouwtentoonstelling: meester Koppers, meester Rongen, P.Willems.
25 jarig bestaan van de Jonge Boeren 1951. 1e rij: Nul Urselman, Gerardus Maas (Heukelom), meester Koppers, Harry Hazelkamp, pastoor Rutten, pastoor Jacob Reintjes (Siebengewald), Hein Willems, Piet Muskens, Piet Jacobs, Wim Reintjes, Piet Giesbers. 2e rij: Harry Frederix, Jo Deenen, Jacob Jacobs, Sjang Jacobs, Gert Koenen, Gert Wientjes, Jos Goossens (Ottersum), Gert Janssen, Grad Verhoeven, Jan Horsten, Gerrit Franken, Piet van Benthum (Milsbeek), Clemens Franken, Wiek van Oyen (Horst), Thei Kusters (Ottersum), Thei Verhoeven, Sjaak Willems. 3e rij: Grad Robben, Toon Robben, Knilles Robben, Knilles Sanders, Wim Raymakers, Jan Groetelaars, Jaap Gossens (Ottersum), Albert Groetelaars, Thei Jacobs.
Jonge Meisjes Beweging Heijen. 1e rij: Marietje Groetelaars, Lieske Jacobs, Riek Deenen, Mientje Willems, Truus Linssen, Gon Coenders, Mien Deenen, Bets Hermsen, Tonia Roelofs, Stien a.d. Meulen, Stien Giesbers. 2e rij: busschauffeur en pater, Tiny Gisbers, ? Roelofs, Traut Jacobs, Nelly Lamers, Marie Franken, Liesbeth Melchers, Marie Reintjes, Nelleke Hermsen, Truus v/d Hooge, Anneke Krebbers, Hanneke Boekholt, Marie Voss, Bertha Janssen, Truus Lucassen, Han Roelofs, Gien Reintjes, Hanna Peeters, Dilia franken.
Voetbalwedstrijd 17 augustus 1958. Voetbalwedstrijd van de Jonge Boeren tegen de Jonge Boeren van Ven-Zelderheide. Heijen verloor met 8 - 4. Let op de voetbalkleding. collectie S.J.R.
Veebeoordelingswedstrijd in juli 1962 op het bedrijf van W. Lintzen. Als jury traden op J. van Oers, W. Lintzen en W. Willems. Op de foto: Gerrit Lintzen, Jan Coenen, Jan Jacobs, Jac. Urselmann, Verstegen, Jac. Boekholt en koe Berta? Na de wedstrijd was er gezamenlijke koffietafel. collectie S.J.R.
De dansgroep van de Jonge Boeren (1965). De dansgroep van de Jonge Boeren met hun leider Harrie Kool en lerares Francy Heurkens. collectie S.J.R.