Stichting Jeugdraad Heijen De Stichting Jeugdraad is opgericht in 1957. Aanvankelijk als Parochiële Jeugdraad, vanaf januari 1972 omgezet in de Stichting Jeugdraad Heijen. De oorspronkelijke doelstellingen van de Jeugdraad waren; enerzijds het stimuleren en coördineren van activiteiten in het kader van het jeugd- en jongerenwerk, anderzijds te fungeren als koepelorganisatie voor diverse Heijense jeugdclubs en organisaties. Daarnaast organiseerde de SJR zelf diverse activiteiten en evenementen, zoals o.a. de eerste volksdansfeesten, de aprilavonden, het kindercarnaval, de jaarlijkse wielerronde van Heijen en de oliebollenacties. Aangesloten clubs waren o.a. Jonge Boeren, Jongeren Gemeenschap, meisjesclub, jongensclub, kindervacantiewerk, jeugdtoneel, jeugdkapel, kinderkoor, jeugdvoetbalclub, volksdansgroep IDUNA en de werkgroepen voor open jeugd- en jongerenwerk.
Het Parochiële Jeugdhuis aan de Dionisiusstraat werd in 1959 door het kerkbestuur gebouwd en deed tot 1973 dienst als jeugdhuis. Nadien verkocht aan een particulier.
Meisjesclub 1965. Meisjesclub met ritmische oefeningen tijdens de aprilavonden 1965. V.l.n.r. Els Reintjes, ???, Lenie Erps, Mieke Kerkhof ?, Cisca Lintzen, Elly Lintzen, Tinie Reintjes, Truus Linssen.
Jeugdkapel 1964. Jeugdkapel o.l.v. Gerrit Stoffele tijdens de aprilavonden 1964. V.l.n.r. Willy Willemse, Joop Aengenend, Sjaak v.d. Boom, Piet Seuren, Theo Lamers, Karel v.d. Boom, Huub Vinck, Theo Erps, Gerrie Koenen en Gerrit Stoffele.
Jeugdwielerronde van Heijen. Eind jaren `60 en begin jaren `70 een van de activiteiten van de Jeugdraad. Foto van de start- en jurywagen. Te zien zijn; Huub Vinck, Thij Kusters, Hans Linssen, Betsie Driessen-Kaak, Jo Reintjes, Theo Kaak, Sjef Kessels ? (met microfoon), Marga Franken (ronde-miss), Martien Willems, Gerrit Willems, Gerrit Stoffele en Sjaak Gisbers.
Jeugdhuis Den Huyberg. Voormalige lagere school welke in 1973 werd heropend als jeugdhuis door de burgemeesters Huyben van Bergen en Berger van Gennep. De naam Den Huyberg was afgeleid van beide burgemeestersnamen. In 1996 is dit gebouw verkocht.
Kaarten bij de jongensclub. V.l.n.r. Frans Elemans, Geert Kaak, Laurens Franken en René Lambregts.
Informatie-bijeenkomst april 1997. Doel van de bijeenkomst in het café van D'n Toomp is om te komen tot een hernieuwde start van het jeugdwerk in Heijen. Voorzitter Frans de Bruijn spreekt de jeugd toe.
Groepsavond in D'n Toomp, 1997. Leid ze af en sla je slag.
Groepsavond in D'n Toomp, 1997. De meiden bezig met tafeltennis, muziek luisteren en kletsen met elkaar.
In 1976 bestaat de Jeugdraad haar 20 jaar. Dit zal in januari 1977 gevierd worden in zaal De Klomp. Dat De Stichting Jeugdraad een onderneming op zich was moge blijken uit bijgaand document.