Volksdansgroep Iduna is in 1962 opgericht door leden van de Katholieke Jonge Boeren en Tuinders Bond en de Jongeren Gemeenschap. Wat eerst bedoeld was als een eenmalig optreden beviel zo goed dat hier snel vervolg aan gegeven werd. In eerste instantie werd alleen geoefend in stijldansen, zoals bijvoorbeeld de losse polka, veleta en tango. Al snel werden er andere volksdansen aan het repertoire toegevoegd. Uiteindelijk groeide IDUNA uit tot een vereniging waarin volksdansen uit vrijwel alle delen van de wereld beoefend werden. In 1975 ontstond het folkloristisch orkest Iduna als begeleidingsorkest van de dansgroep. Iduna was een volksdansgroep die bestond uit een scala aan groepen: dansgroepen voor kinderen, tieners, recreanten, bewoners van Saamvliet (tegenwoordig Dichterbij), een aparte demonstratiegroep en het folkloristisch orkest. De demonstratiegroep heeft door de jaren heen deelgenomen aan verschillende folklorefestivals in binnen- en buitenland. Zo was de groep te gast in Duitsland, Polen, Turkije, Frankrijk, Italië en Oekraïne. Bij de optredens nam het folkloristisch orkest de muzikale begeleiding voor haar rekening. Volksdansgroep Iduna was de basis van een jarenlang terugkerend dansfeest dat zijn weerga in Nederland en ver daarbuiten, niet kende. Dit dansfeest bekend onder de naam Volksdansfestival werd enkele jaren na de start georganiseerd onder de noemer Noordlimburgse Kultuurdagen. Meer info?
En natuurlijk is het niet alleen dansen geblazen. Ook administratief moet er bij een omvangrijke en active vereniging het nodige geregeld en iedereen geïnformeerd worden. Voor een kleine greep uit deze documenten
Met enige regelmaat was on ‘Huys Heijen’…
… het decor van een (demonstratie-)optreden.
Volksdansgroep ‘IDUNA’