Fanfare E.M.M. 1908 1e rij: Bart Arends, Piet Boekholdt (de Post) 2e rij: Hannes Rutten (1)?, Piet Müskens, Koen Rutten, Wim van de Ven, Wim Lamers (de Klomp) Hannes Geurts, Wim Boekhold. 3e rij: (2) ?, Wim van Hent, Piet de Rijck, Hen Bogers, Wim Broenen, Grad Heijsterman, Meester Duyf 4e rij: Grad Broenen, Jan Vreede, Wim van Tienen, Sjang Voss, (3)?, Jan Beniet.
Vanaf dat moment klinkt er fanfaremuziek in Heijen! Er wordt druk gerepeteerd en met behulp van de 600 inwoners van Heijen slaagt men erin 16 instrumenten te vergaren. In 1910 komt men bovendien in het bezit van een vaandel. Het eerste grote optreden van EMM vindt plaats, 85 jaar geleden in 1913 bij de feestelijke eerste rit van de tram van Nijmegen naar Venlo. De tram stopt in Heijen, er wordt een toespraak gehouden, de fanfare speelt een deuntje en de tram stoomt door naar Venlo. De muzikanten blijven achter maar het feest gaat nog door tot in de kleine uurtjes. Eén van de oprichters van de fanfare is Thei Broenen. In 1978 viert hij zelfs zijn 70-jarig lidmaatschap. Bij de oprichting is hij echter nog geen 16 jaar, zodat hij niet als lid kan worden aangenomen. Daadwerkelijk echter is hij de fanfare wel behulpzaam, want als de fanfare uittrekt, torst Thei de grote trom op de rug. Hendrik Kaak die de trom moet slaan loopt achter Thei. Tijdens de tweede Wereldoorlog werd de fanfare voor de vorm opgeheven en gingen door het oorlogsgeweld, zoals bij vele andere verenigingen, veel instrumenten verloren. Toch slaagde men erin in 1945 de Sacramentsprocessie sfeervol op te luisteren. Na de oorlog werd er hard gewerkt aan het muzikale niveau o.l.v.de dirigenten de Rooy, Giesberts, Hermsen Sr., Hermsen Jr. en Jan Linssen. Onder dirigent Wim Linssen-die maar liefst 25 jaar lang dirigent van EMM is geweest- promoveerde de Heijense fanfare in 1973 naar de afdeling Uitmuntendheid. (Bron: CD Fanfare EMM 1998).
* De rijwielvereniging (zie foto boven), opgericht omstreeks 1880, poseert voor clublokaal Van Tienen in 1901 bij gelegenheid van de viering van het 4e lustrum. Het gaat hier om de oudst bekende opname van een Heijense vereniging. v.l.n.r.: Chris Kerkhoff, Piet Boumans (spoarse Piet), Hannes Geurts, Wim van Tienen, Piet Verhoeven, Wim Boekhold, Hannes Rutten, Jan Rijniers,Grad Heijsterman, Piet Boekhold, Hen Kaak, Sjang Voss en Wim Bouman
Fanfare Eendracht Maakt Macht (E.M.M.)
Het begint allemaal in 1908..... De naam Eendracht Maakt Macht is nog veel ouder, want eerst is dit de naam van een zangkoor. Het zangkoor is weer voortgekomen uit een rijwielvereniging*, opgericht omstreeks 1880 en later overgegaan in zangkoor Eendracht Maakt Macht. Het zangkoor komt op een mooie dag in 1908 opgewekt terug van een concours in Cuijk. Men heeft een eerste prijs behaald en in het gezellig samenzijn erna in clublokaal café Broenen te Heijen komt men op het lumineuze idee een fanfare op te richten. Dit is al lang de hartenwens van de eerste dirigent, Meester Duyf, destijds een bekende Limburgse persoonlijkheid. Koen Rutten zal de voorzittershamer hanteren.
Fanfare EMM was en is een èchte dorpsvereniging zoals die in Limburg thuis hoort. De leden stammen veelal generaties lang uit dezelfde families en zijn meerdere familieleden lid van de fanfare. Elke (kerkelijke) gelegenheid werd te baat genomen om hun muzikale kunnen aan het dorp te laten horen en te genieten.