C.V. De Wortelpin opgericht in 1961 Voor meer info: www.wortelpin.nl
Worst en Eierclub De eerste vermelding van carnaval in Heijen wordt aangetroffen in de Maas- en Niersbode. Daarin wordt in 1890 melding gemaakt van een carnavalsoptocht met de navolgende aankondiging: "Namens het bestuur van de Worst en Eierclub in Heijen noodigen wij alle leden der club uit, om op Maandag 10 Februari 's avonds ten 6 ure te verschijnen in de vreetzaal, alwaar men een vergadering zal houden tot het bespreken en regelen, voor de Feestelijkheden voor de aanstaande vastenavond ... Dat wij evenals bovenlimburgsche gezelschappen een paar genoeglijke dagen en avonden hebben en dat 't publiek even als de ingezetenen te vreden mag zijn in onze naäping ... A.s. zondag zal er een Programma verschijnen tot regeling van den Optocht. Eenieder wordt thans uitgenoodigd de schimmel van de worst te poetsen. Heijen, 5 Februari 1890. (Bron: 150 jaar Gennepse Krant gelezen door Wiel van Dinter, pag. 41). Oprichting C.V. De Wortelpin Van Worst en Eierclub naar C.V. De Wortelpin. Over de tussenliggende periode is niet veel bekend, zeker is dat ook voor de oprichting van C.V. De Wortelpin al carnaval gevierd werd en de belangstelling in de loop der jaren toenam. Uiteindelijk werd in 1959 C.V. de Wortelpin opgericht in café "Heijen-Zuid". De eerste taak van de vereniging was het organiseren van de bals die één keer per maand gehouden werden. Een naam was snel gevonden. Heijenaren werden al sinds jaar en dag "Heijse wortele" genoemd en zie daar de naam van de vereniging: "De Wortelpin". In de loop der jaren werden er telkens nieuwe aktiviteiten georganiseerd. Het begon echter allemaal zeer eenvoudig in 1961 met het eerste prinsenbal en de eerste prinsenreceptie. Prins Gies I (Gisbers) werd gekozen tot eerste prins van de "Wortelepinne". Tijdens de drie dolle dagen van carnaval vertoefde hij met zijn raad van elf in alle Heijense gelegenheden waar bier getapt en gedanst werd. In het seizoen '62/'63 viel de eer te beurt aan Frans Zeelen om tijdens de carnaval met de prinsenscepter te zwaaien. In dat jaar werd de eerste editie van de carnavalsgids samengesteld. Het door Pater L. Terpstra geschreven lied "Ik zie'ne Heijse jong" sierde deze eerste editie en is nu nog steeds bekend bij het carnavalsminnend publiek.
De derde prinsenwagen werd gebouwd in het najaar van 1975. Pierre Niessen en Wim Kusters vervaardigden het onderstel, het houtwerk en de afwerking werd verzorgd door Sjang Gommers (op foto), Gerrit Jacobs en Wim Kusters
Prinsenreceptie 1998. Elk jaar wordt de prinsenreceptie zeer druk bezocht. Ook in 1998 mocht prins Harald d'n urste (Kroon) de vele felicitaties in ontvangst nemen.
De jaarlijkse zittingsavond bracht in de loop der jaren een keur aan plaatselijke artisten.
V.l.n.r. Wim Kusters, Will van de A, They Kroon en Gerrie Jacobs