Sinds enige tijd is de historie van Heijen via deze website zichtbaar voor (oud-)inwoners van Heijen en andere belangstellenden. Het streven is om op geregelde tijden een onderwerp on line te plaatsen c.q. uitbreiding aan te geven. De voortgang hiervan is o.a. afhankelijk van datgene dat we aangeleverd krijgen en de hoeveelheid werk die daarmee gemoeid. Om het onze bezoekers makkelijker te maken, zullen op deze ‘update-pagina’ de aanvullingen/wijzigingen aangegeven worden zodat in een oogopslag te zien is wat de laatste venieuwingen zijn. Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een emailtje en wij zullen kijken wat we kunnen doen. Wij wensen jullie veel kijk- en leesplezier.
23-05-2020 De afgelopen dagen nog enkele aanvullingen en wijzigingen op de pagina’s “inwoners/bidprentjes” gedaan. Naar verwachting komt hiermee voorlopig een einde aan het updaten van de site want de informatie die voorhanden is is opgenomen. Mocht u echter aanvullingen hebben, horen we dat graag. 16-05-2020 Vandaag nog gauw even bij “tradities” nog enkele nieuwe items geplaatst (Koninginnedag en Wielerronde) en bij alle submenu’s nog wat fotomateriaal toegevoegd. En onder “verenigingen” bij Kruutwis Toneelver. nog enkele foto’s geplaatst. 15-05-2020 Bij “straten - centrum” nog enkele oudere foto’s geplaatst. 12-05-2020 Onder “gebouwen/woonhuizen” de laatste nieuweling (Hommsersumseweg 17) toegevoegd. Mochten jullie geen verdere aanvullende informatie betreffende de op deze site voorkomende onderwerpen, dan is het geheel compleet. Mis je nog bepaalde zaken, laat het ook even weten. Gaan we op zoek. 11-05-2020 Vandaag een nieuwe menukeuze toegevoegd in de startbalk: “Video’s”. Op deze pagina vind u een aantal video’s die zeker het bekijken waard zijn. 08-05-2020 Onder menukeuze “straten en buurten” bij de 3 sub-menu’s diverse foto’s toegevoegd. Onder “inwoners” nog enkele foto’s bijgeplaatst bij “families” “oud heijenaren”, “schoolfoto’s” “ansichtkaarten” en “krantenartikelen”. April 2020 Door de enorme hoeveelheid tijd die we hebben om thuis bezig te zijn vanwege het Coronavirus nu ook weer enkele pagina’s toegevoegd o.a bij verenigingen en diverse pagina’s aangevuld met (meer) tekst(en) en foto(’s). 07-03-2020 Onder inwoners/Heijenaren een overzicht met bijnamen toegevoegd. Verder onder het menu ‘Heijes Historie’ een uitbreiding opgenomen met woorden en gezegdes die in het verleden gangbaar waren. Daarnaast ook het gedicht over Heijen van Theo Terpstra (uit: “Ennen haffel Heijs”). 07-02-2020 Aan het menu op de homepagina een link toegevoegd (Heijes Historie) naar de pagina met de vroegste historie van Heijen. 10-11-2019 Presentatie van de oudere (ca. 1920- ca. 1980) bedrijven in en om Heijen zoals op 10 november in De Toomp te zien was, op de website geplaatst (onder “bedrijven”). De teksten zullen nog in de komende weken erbij geplaatst worden. 2 juni 2019 Pagina met afbeelding Maria Congregatie (onder verenigingen) Pagina Oud-Heijenaren (onder inwoners) aangevuld met onze pastoors uit vervlogen tijden. 21 april 2019 Op diverse pagina’s aanvullingen gedaan, t.w.: verenigingen/jonge boeren tradities/kerkelijke tradities toegevoegd 1e week april 2019 In dezeweek foto’s / tekst toegevoegd aan menukeuze “inwoners” pagina’s ‘schoolfoto’s’, ‘ansichtkaarten’, en krantenartikelen. Daarnaast een herziening (toevoeging) onder pagina Heijenaren. 23 maart 2019 Bij pagina’s over Mariagrot en de oude kerk nog wat aanvullende teksten opgenomen. 19 maart 2019 Menu “verdwenen panden” toegevoegd onder tabblad “gebouwen”. 18 januari 2019 Tekst toegevoegd aan de pagina’s Heijense Molen en Kasteel Huys Heijen. 17 december 2018 Pagina ‘inwoners/Heijenaren’ nog wat aangevuld met nieuwe informatie. 25 november 2018 Pagina van de fanfare en biljartclub nog wat aangevuld met nieuwe informatie en pagina “Ons Genoegen” gecorrigeerd. 20 november 2018 De gehele inhoud van het oorlogsjaar 1940 staat nu on line. Ook de pagina van Heijenaren op de site geplaatst. En de pagina van Iduna, de vermaarde Heijense volksdansgroep, met daaraan gekoppeld de Volksdansfeesten, Jeugdraad en Stichting Kultuurdagen… 3 oktober 2018 De eerste pagina van het oorlogsjaar 1940 staat nu on line. Nog ca. 22 pagina’s te gaan uit het bestand dat ik van Gerry Franken ontvangen heb. Zal wel enkele dagen in beslag nemen. 9 september 2018 De pagina ‘gebouwen/woonhuizen’ aangevuld met Smele 25-25a. Ik verwacht ook op korte termijn het oorlogsjaar 1940 te voltooien en online te zetten. 18 juni 2018 Vandaag de laatste letter van ons alfabet gecompleteerd bij de bidprentjes. Tot en met 2012 staan de dierbare Heijenaren nu vermeld. 12 juni 2018 De privacy verklaring van Heijen.info, waarvan deze site een onderdeel is, staat on-line. 3 juni 2018 vandaag de 24 pagina’s over gebouwen/woonhuizen online gezet. Het volgende ‘projekt’waarmee gestart wordt is de uitbreiding van de bidprentjes. Deze zullen in tegenstelling er op de betreffende pagina staat tot en met 2012. Deze aanvullingen volgen op korte termijn (per letter). Zodra alle aanvullingen gerealiseerd zijn maken wij er melding van.