Tradities Door de jaren heen hebben mensen zich allerlei gebruiken eigen gemaakt en deze kwamen jaarlijks terug. En al sinds mensenheugenis hield men zich graag bezig met sociale activiteiten. Zij werden van de ene op de andere generatie doorgegeven en zie daar: de traditie is geboren. Op de pagina’s die u via het menu kunt bezoeken, pogen wij u een beeld te geven van die tradities door de jaren heen.