Toen de geldontwaarding zijn maximum overschreden had, kwamen er ‘Gutscheinen’ die het geld vervingen. Zij werden door de gemeenten uitgegeven.
Maar dat was ook niet wat men er zich van voorgesteld had. De Gutschein werd opgevolgd door het ‘Notgeld’.
Vervolgens kwamen de bankbiljetten terug van weggeweest. Maar met waardes van miljoen en miljard.
Lege putringen aan de Veedijk, voor Hommersum, herfst 1939. Het zicht vanuit bakerij Beumeler over de straat op de tuin van Reintjes. Op de foto links bakker Gerhard Beumeler, Martin Teunesen, Josef Reintjes, Theo Geurtsen en  ?? Reintjes.
Lena Beumeler met kinderen en soldaten bij de wegversperring op de Veedijk, herfst 1939 voor haar bakkerij en Koloniaalwaren Beumeler. Zij kijken door de straat in de richting van Hommersum. Rechts de voormalige smederij van Cox uit Hommersum. Voor de smederij is de slagboom zichtbaar. Vanaf daar was de straat tot de brug in Hommersum nog duits. Tussen Cox en Beumeler ligt (links) de weg naar Gennep
Fina Beumeler voor de wegversperring op de Veedijk, herfst 1939. Met zicht vanaf de splitsing Heijen/Gennep en Ottersum in de richting van Heijen. Links de tuin van Reintjes, rechts bakkerij Beumeler. Fina kijkt in de richting Hommersum.
Veer Heijen-Boxmeer. Opname ca. 1939
Distributie Stamkaarten van: 30-10-1939 Math Coenen, Anna Coenen-Lamers, Karel Lucassen en Hen Lucassen
plaatje rijwielbelasting
Kasteel Heijen, voor de oorlog.
Bronnen: Gerrie Coenen, boek “Brunnen Echo”, boek “Heijen leven en Geloven door de eeuwen heen”, Boek “Franken Reünie 10 juni 2007“, Karel Lucassen, Kasteelheijen.nl.
Heijen tussen 2 Wereldoorlogen.
Door een toenemende verslechtering van de economie en de crash in het begin van de jaren '30 van de vorige eeuw, was Duitsland niet in staat om na de 1e Wereldoorlog weer een economische sterke structuur op te bouwen. Integendeel, het geld devalueerde in ras tempo.