Het Dorp en zijn jongste historie. Heijen ligt aan de Maas en is één van de dorpen van de gemeente Gennep. Het maakte voor de toevoeging aan Gennep in 1973, deel uit van de gemeente Bergen. De kern Heijen telt 2.045 inwoners (1-1-2019). Door Heijen liep de tramlijn (Maas-Buurtspoorweg, van 1913 tot 1944) Nijmegen-Venlo, maar deze werd in de 2e wereldoorlog door de Duitsers beschadigd; het voormalige station Heijen is bewaard gebleven en ligt aan de Hoofdstraat. In en rond Heijen is het goed wandelen in de bossen en langs de Maas. Heijen was een eigen heerlijkheid met een schepenbank. Het gebied maakte vroeger deel uit van het Hertogdom Kleef. Maar in 1288 werd het “Huis Heijen” vermeld. De heren van Heijen woonden in het kasteel Huys Heijen. Het huidige huis werd in rond 1400 gebouwd en bewoond door Hendrick van Spaenrebock. Dit in de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk verwoeste kasteel Heijen (een Rijksmonument) is door de in 1993 overleden beeldhouwer Peter Roovers gerestaureerd. Heijen werd door Frederik de Wit in 1688 voor het eerst op een landkaart getekend. Door de Franse Revolutie werden de heerlijkheden in 1798 vervangen door communes naar Frans model. Daarna zijn in 1800 de kleinere communes tot één mairie samengevoegd. Vanaf dat moment hoort Heijen tot de gemeente Bergen (tot 1973). Voor de oudere historie en andere wetenswaardigheden over ons dorp, klik in het menu boven in deze pagina. De oorlogsjaren. Op 10 mei 1940 wordt Heijen in de vroege ochtend bezet door de Duitsers. Zij trekken via de Boxmeerseweg naar de Maas. Hier stuit het Duitse leger op verzet van de Nederlanders aan de Brabantse zijde van de Maas. Hevige gevechten volgen. Soldaten van beide kanten en vee wordt gedood. In oktober 1944 moeten de inwoners op bevel van de bezetters evacueren naar het noorden van Nederland. De Gerardamolen aan de weg naar Venlo, ten zuiden van Heijen (Rijksmonument) wordt door de Duitse troepen opgeblazen. In april en mei van het jaar 1945 komen de meeste geëvacueerde inwoners terug. De kerk. Waarschijnlijk stond al in de 9e eeuw een katholieke kerk in Heijen. Deze kerk zal waarschijnlijk opgetrokken zijn geweest in romaanse stijl. Tussen 1300 en 1450 werd een nieuwe, vroeg-gotische kerk gebouwd, waarvan het priesterkoor, (dat er tot 1944 stond) als afkomstig uit 1450 werd gedateerd. In 1852 werd het oude schip van de kerk gesloopt, om plaats te maken voor een ruimer opgezet schip in Waterstaatstijl. Door een storm beschadigde de toren in 1889, waarop in 1890 naar ontwerp van Caspar Franssen een nieuwe toren en doopkapel werden gebouwd. Tevens werd het priesterkoor gerestaureerd. Tijdens de oorlog werd de kerk bijna geheel verwoest. Vanuit de linker maasoever werd met 128 schoten door de Geallieerden de torenspits omver geschoten. In haar val beschadigde het dak en de gewelven van het schip. Enkele maanden later, Heijen en omstreken bleef frontgebied, werden bij artillerievuur het zolder en dak vrijwel verwoest. Het priesterkoor kreeg juist achter het hoofdaltaar een voltreffer. Ook het oudste orgel van Limburg, aanwezig in deze kerk, werd tijdens deze maanden verwoest. Doordat de kerk onherstelbaar verwoest werd, werd direct na de re- evacuatie aangevangen met het sloopwerk.De drie klokken werden tijdens de oorlog door de Duitse bezetters in beslag genomen. Toen dit nieuws bekend werd, luidden de Heijenaren om de beurt de klokken, zodat ze de hele dag beierden. Voor het laatst, want er is geen spoor meer van teruggevonden. Na de oorlog werden de missen in een noodkerk (huidige Schuttershof) gehouden. In 1954 werd naar ontwerp van architect Stoks een nieuwe kerk gebouwd. De kerk naderde zijn voltooiing in 1956. Overige wetenswaardigheden. Reeds in 500 voor Ch r. wordt er land verbouwd op de Diekendaal. In 1682 staat, voor zover bekend, Diekendaal voor het eerst op een landkaart, gemaakt door Nicolaes Visscher In 1974 is een begin gemaakt met het kanaliseren van de Maas, hierdoor verviel het pontje tussen Heijen en Boxmeer. In Heijen is een recreatiepark gevestigd van Center Parcs, genaamd het Heijderbos.