Krantenartikelen Door de jaren heen is Heijen niet ongemerkt gebrleven voor de regionale en landelijke pers. Artikelen met een variatie aan nieuws kwam ons onder de ogen. De artikelen spreken voor zich. Voor een leesbare weergave, klik op het krantenartikel en vervolgens op de rechterbenedenhoek (er verschijnt een kruis)
Protest tegen mogelijke uitbreiding Centerparcs in het Heijense Bos. De gemeente Gennep belegt op 12 oktober 1987 een informatie-avond om een uitbreidingsplan van Heijderbos in het Heijense bos toe te ligten. Het lijkt al een definitief besluit te zijn. Deze avond wordt druk bezocht door de Heijense inwoners die fel protesteren tegen de genoemde uitbreiding. Ook is er kritiek tegen de voorgenomen vestiging van een puinbreekinstallatie in Heijen en het uitblijven van woningbouw. bron: Dagblad voor Noord Limburg woensdag 14 oktober 1987.
Uitbreidingsplan Heijderbos valt verkeerd. Ook de plaatselijke weekbladen besteden uitgebreid aandacht aan de informatie-avond. In deze periode had de Maas- en Niersbode concurrentie van de NOP (Noord-Oost Post; Genneps weekblad). Hier een verslag van de NOP. Ook de voorgenomen bebouwing van de "Paardenwei" (Dionysiusstraat) viel verkeerd bij de inwoners van Heijen. bron: NOP, woensdag 14 oktober 1987.
Actie "loat Heijen, Heijen blieve" gaat van start. Een aantal verontruste Heijenaren richt een actiegroep op om de belangen van de Heijense inwoners veilig te stellen. Via een huis aan huis circulaire worden de Heijenaren geīnformeerd en gemobiliseerd.
De actie was succesvol. Het massale protest van de inwoners van Heijen was uiteindelijk niet tevergeefs. Uitbreiding van Het Heijderbos in het Heijense natuurgebied werd afgeblazen, er werd gekozen voor uitbreiding in een andere richting. De paardenwei is tot op heden nog steeds voor het grootste deel groen gebleven, in het andere deel staan prachtige bejaardenwoningen. Er werd binnen een jaar begonnen met woningbouw op plan Smele. Het gemeenschapshuis kwam er, al heeft dat nog enige problemen gegeven zodat het nog tot 1996 duurde. De puinbreker staat er weliswaar maar is aan strenge regelgeving gebonden. Vele inwoners maken er zelfs dankbaar gebruik van om hun puin kwijt te kunnen. (links-boven) Maas- en Niersbode 17-12-1987; (midden) NOP 16-12-1987; (rechts-boven) De gelderlander 14-12-1987; (onder) Dagblad v. Noord-Limburg 14-12-1987