De eerste Heilige Communie Sedert lang is het binnen de katholieke kerk een goed gebruik om rond je 7e levensjaar (meestal als je in de eerste klas van de lagere school zit) de eerste H. Communie te mogen doen. Nieuwe kleren, in vroeger tijden vaak voor het eerst in een echte lange pantalon met colbert en stropdasje en de meisjes als bruidjes uitgedost, was het een dag om nooit tevergeten. Vanaf het moment dat je de Eerste Heilige Communie hebt gedaan mag je aan het ”sacrament van de Eucharistie” -zoals de communie officieel heet- deelnemen. Eenmaal aangeland in groep 8 (toen nog de 6e klas geheten) was het tijd om het Vormsel (ook wel PLechtige Communie) te ondergaan en daarmee de laatste (de doop was de eerste) van de 3 initiatiesacramenten.
Kerkelijke tradities Al eeuwenlang bestaan er in de rooms-katholieke kerk vele tradities die door hele generaties trouw in ere gehouden worden. Ook in een hechte en gelovige gemeenschap als Heijen werden deze tradities gekoesterd. Naaste de tradities van de kermis en het carnaval vind u op deze pagina een herinnering aan enkele andere tradities terug o.a.: De Eerste H. Communie De Plechtige H. Communnie Processietochten Priesterfeest Ook enkele andere gedenkwaardige momenten in het roomse leven treft u hier aan.
Processie In het katholieke Limburg waren er door het het jaar diverse processies met elk hun eigen katholiek achtergrond. De meest bekende en algemene is wel de Sacramentsprocessie. De route die tijdens de processie werd gelopen was gemarkeerd met wit-gele vaantjes en op meerde plekken waren rustaltaren geplaatst waar gestopt werd voor gebed. Ook in Heijen werden processies gelopen.
Priesterfeest Pastoor Rutten vierde in 1957 zijn zilveren Priesterfeest in onze parochie.
De Plechtige Heilige Communie Het vormsel is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel is gebaseerd op de apostolische leer en de Bijbel. Voor de Vormeling was dit een feestdag bij uitstek. Nieuwe kleren en veel cadeau’s. En heel veel lekker eten.
1930? Voorste rij (v.l.n.r.): Grada Sanders, Fien Ullenbroek, Leen Raaijmakers, Leen Jacobs, Dora Verhasselt. Achterste rij: Nel Broenen, Marie van den Langenberg, Dora Giebels, Nel Kremers.
Doopsel. Het doopsel is het eerste Sacrament dat ontvangen kan worden.
Sacramentsprocessie. Het Sint Dionysiusgilde luistert, evenals drumband en fanfare Eendracht Maakt Macht, de Sacramentsprocessie altijd op. Het Sint Dionysiusgilde draagt de "hemel" rond het Allerheiligste. Voorste rij v.l.n.r. Martien de Rijck, Pastoor Th. Jaspers, Cor Miggiels. Achterste rij v.l.n.r. Piet Gerrits en Sjef Klaassen.
Zegen na Sacramentsprocessie 1986. Na afloop van de plechtigheden bij de Eerste Communie wordt een korte Sacramentsprocessie gehouden. Aan het eind daarvan geeft de Pastoor de Zegen aan de deelnemers ervan. In de deuropening van de kerk: Pastoor met het Allerheiligste en het kerkbestuur met flambouwen. Links drumband en fanfare E.E.M.; rechts het Sint Dionysiusgilde. Daarvoor de Communicanten met het onderwijzend personeel.
Palmpasenoptocht 1998. Begeleid door het Sint Dionysiusgilde komt Pastoor Th. Jaspers aan bij het schoolplein waar de zegening van de palmen zal plaatsvinden. Fanfare E.M.M. is reeds aanwezig om de optocht mede te begeleiden. Op de foto spreekt Pastoor Th. Jaspers een kort gebed uit.