Kasteel Huys Heijen. De meest prille voorganger van het huidige kasteel Heijen dateert misschien al van omstreeks het jaar 1000, maar dat is voor Nederlandse begrippen wel erg vroeg. Dit eerste kasteel van Heijen zou een belangrijke vesting geweest zijn in de strijd tussen graaf Wichman en de booswicht van de Nederrijn, Balderik. Familie Spaenrebock Kort na 1300 ontstond de tweede voorganger van kasteel Heijen, want omstreeks 1338 wordt Henrik van Spaenrebock als Heer van Heijen genoemd. Waarschijnlijk is deze Henrik afkomstig uit het geslacht van de Heren van Gennep, want hij voerde hetzelfde wapen als die van Gennep, zij het met andere kleuren, zilver op sabel. Op de plaats waar dit kasteeltje gestaan heeft, is nu een boerderij te vinden, die de naam de Burgt draagt. De familie Spaenrebock blijft enige eeuwen in het bezit van kasteel Heijen. De laatste uit haar geslacht, Elisabeth, trouwt met Alter Knipping. Hun wapens zijn afgebeeld op de schouw in de grote zaal. Hierna volgen nog de families Von Boenen, Von Vittinghof genaamd Schell, Van Diepenbrock, Von Romberg zu Brüninghausen, Wolf Metternich en burgemeester Egbert Otten. Van de erfgenamen van deze laatste heeft de familie Roovers kasteel Heijen gekocht. Heijen dateert uit de zestiende eeuw Het huidige kasteel Heijen dateert uit de zestiende eeuw. Het is op twee hoogten in de uiterwaarden van de Maas gebouwd. Zowel de hoofdburcht als de voorburcht werden omspoeld door het water van de grachten; dat water maakte Heijen tot een sterk kasteel. De voorburcht bestaat uit enkele gebouwen, waarvan de zogenaamde zaal het belangrijkste is. Het oudste deel van het kasteel, een kelderruimte, bevindt zich onder deze zaal, deze ruimte telt acht ribloze kruisgewelven. De zuidgevel van dit gebouw stamt uit de tijd van de overgang van gotiek naar renaissance. Ze heeft enkele siertorentjes op de trappen van de trapgevel. De gevel heeft aardige natuurstenen details. De andere gebouwen van de hoofdburcht, waarvan de meeste dateren uit de achttiende eeuw of later, zijn de eetzaal, de paardenstal en, naast het hoofdgebouw de poorttoren. De vroegere ingang tot het kasteel lag aan de zuidzijde. Daar zweeft nu een brug boven de droge gracht, die thans een scheiding vormt met de grote weide ten zuiden van het kasteel. Ruïne Het heeft niet veel gescheeld of het kasteeltje Heijen in Noord-Limburg zou na de Tweede Wereldoorlog zijn vervallen tot een ruïne. Dat dit niet gebeurd is hebben we te danken aan de beeldhouwer Peter Roovers, die zich in 1949 het lot van dit kasteeltje aantrok. Hij kocht de restanten van het in de Tweede Wereldoorlog deerlijk beschadigde kasteel van de toenmalige eigenaren, de heer en mevrouw Otten- van Aernsbergen. Restauratie De heer Peter Roovers en zijn vrouw Louise Nederveen begonnen in 1949 energiek aan het bewoonbaar maken van enkele gebouwen van het kastelencomplex van Heijen. Tegen het einde van het jaar konden zij met hun gezin het nog slechts provisorisch gedichte woonhuis betrekken. Daarna hebben ze de verschillende gebouwen van het complex stuk voor stuk onder handen genomen. Bron: www.kasteelheijen.nl