De Heijense Molen. De huidige molen op deze locatie heeft een merkwaardig verleden: oorspronkelijk bemaalde deze molen het vierde en vijfde Veendistrict te Engwirden (thans Heerenveen) in Friesland, waar hij in 1851 werd gebouwd. Na een ruim 60-jarig bestaan als poldermolen volgde  in 1913 verhuizing naar Hierden (Gld.) en werd daar de bovenbouw van een beltkorenmolen. In de jaren 1949-1950 werd de molen Kisjes/De Hoop uit Hierden door de Geb. Hubert en Harrie Beijk uit Afferden voor rekening van molenaar Kessels afgebroken en als beltmolen in Heijen herbouwd. Na zijn overplaatsing naar Limburg bleven achtkant en kap met riet gedekt, in Limburg bepaald ongebruikelijk. Voor de staart en de twee spruiten werden oude molenroeden gebruikt; de molenroede voor de lange spruit is afkomstig van 'molen Jacobs' te Milsbeek.   Op 28 april 1951 werd de molen feestelijk in bedrijf genomen. Kessels had naast de windmolen een elektrische maalderij waar vanaf 1952 met een Van Aarsen hamermolen uit Panheel voergraan werd gemalen. In 1966 werd de windmolen stilgezet omdat er geen maalgoed meer was, dat met stenen gemalen kon worden. Zes jaar later werd het gehele bedrijf stilgelegd. Vogels en ongedierte hadden in de loop der jaren het rietdek van het achtkant en de kap zodanig vernield da t de herstelkosten voor Kessels te hoog waren geworden. Tenslotte verkocht Kessels zijn molen aan de gemeente Gennep, waar Heijen inmiddels onder viel. In 1976 vond een flinke restauratie plaats. De houten achtkante molen vond niet alleen in Heijen zijn derde standplaats: het was ook de derde molen op die plaats. Voor een uitgebreide historische info zie Bronnen: De Nederlandse Molendatabase Molendatabase