Basisschool Mariaschool (De Heggerank) Toen in 1985 de lagere school, die toen "Mariaschool" heette, en kleuterschool "De Heirakkers" tot één basisschool werden samengevoegd, werd de naam van de school omgedoopt in "De Heggerank". De heggerank is een klimplant, die in ons Maasheggenlandschap nog geregeld te zien is. De plant groeit van onder af naar boven, daarbij gebruik makend van de steun, die de stam en de takken van de heggen haar biedt. Vanwege de overeenkomst tussen de groei van de heggerank in de Maasheggen en de groei van de Heijense jeugd in hun basisschoolloopbaan op onze school vond men dit een geschikte naam voor onze school. Logo Het nieuwe logo van de school vindt U op de buitenmuur bij de hoofdingang. Het bestaat uit de woorden "de Heggerank"en daarboven sierlijk het heggerankblad in bloei. De letters zijn wat onregelmatig en verschillen onderling wat in grootte.Dit doet denken aan de eerste lettertjes en woorden die onze kinderen leren. Ritme, groei en regelmaat is er nog niet echt, en tussen de lijntjes schrijven valt ook al niet mee. Toch is het heel speels en herkenbaar, passend bij de schrijfstijl die zij gezamenlijk nog hebben. Het heggerankblad staat sierlijk en evenwichtig boven de naam, het resultaat van acht jaren prima onderwijs.Een uitstekende basis voor de kinderen om aan te sluiten en te groeien in een eigen individuele richting. Ook is het de signatuur van het heggerankteam, "de kwaliteit"waar zij voor staan. Een blijvend beeld waar de ouders en het team samen voor gaan. Signatuur De school heeft de Rooms-Katholieke signatuur, maar staat open voor leerlingen van alle gezindten. Het is de enige basisschool in Heijen en ligt centraal in het dorp, vastgebouwd aan dorpshuis "D'n Toomp". Vandaag de dag heeft de school ook een eigen website: www.deheggerank.nl Voor een overzicht van klassefoto’s uit lang vervlogen tijden, zie onder “inwoners/schoolfoto’s”.
Teamfoto uit 1948. V.l.n.r.: Meester H.C. Lambregts, mej. M. Bouwmans, meester G. Vullings en mej. Wonders
Het team in 1982. Staande v.l.n.r.: Maria de Kuyper, Bernadet Niesten, Huub Lambregts, Martien Willems, Jan Koppes; Zittend v.l.n.r.: Tilla Willems, Mariet Coopmans, Sjaak Janssen, Liesbet Willems, Berna Pubben, Wim van Riet.
De school tot 1972. Aan de huidige Kasteelstraat.
De school vanaf 1972. Aan de Sleedoornstraat.
In optocht naar de nieuwe school (1972).
Invoering van de nieuwe basisschool. Bij de invoering van de basisschool (1-8-1985) kregen alle kinderen een geel koffertje van de minister.
Basisschool De Heggerank aan de Sleedoornstraat na de renovatie in 1995.
Hoofdonderwijzers 1855-heden. Bovenste rij (v.l.n.r.): Ant. van den Donk (1855-1906), W. van de Ven (1906-1926), W. Koppers (1927-1946). Onderste rij (v.l.n.r.): G. Vullings (1946-1969), M. Willems (1970-?). bron: Heijen, Leven en Geloven door de Eeuwen heen (1985)
Mej. M. Bouwmans. Gedurende meer dan 40 jaar heeft zij de kinderen in Heijen onderwijs gegeven. Zij werd benoemd in 1917 en nam op 66-jarige leeftijd afscheid van "haar" school op 1 september 1960. bron: Heijen, Leven en Geloven door de Eeuwen heen (1985)
Schoolteam omstreeks 1934. V.l.n.r.: W. Koppers, mej. M. Bouwmans en mej. C. Molmans. Achter het stuur G. Vullings. bron: Heijen, Leven en Geloven door de Eeuwen heen (1985)