Loonbedrijf Verhoeven
Na Wereldoorlog II is begonnen met het herstellen van landbouwgronden met tractoren van Landbouwherstel en Marshallhulp. Dit laatste was een Amerikaans hulpprogramma, waarbij onder meer tractoren beschikbaar werden gesteld. Jan en Wim Verhoeven hebben zoals zo velen destijds nog een emigratiecursus gevolgd, omdat er niet voor alle broers werk was op de boerderij. Maar omdat ze verknocht waren aan hun dorp en omgeving, besloten ze om te beginnen met een loon- en dorsbedrijf. De eerste machines werden aangeschaft: tractor, dorskast en pers. In latere jaren werd het machinepark nog uitgebreid/vernieuwd met maaidorser/ bietenrooier / persen etc. Naast het werk voor het loonbedrijf teelden ze aardbeien, asperges en handelden ze in aardappels. Wim woonde in de Nieuwwijkstraat; Jan op de Smele en later aan de Siebengewaldseweg. De machines stonden allemaal bij de ouderlijke boerderij aan de Brem omdat daar plaats genoeg was. Later in de 70er jaren werd het loonbedrijf niet meer uitgebreid en ging Wim bij de Post werken en Jan bij Maria Roepaan, waar hij hand en spandiensten met de tractor en wagen verrichte. Daarnaast werd er nog wel wat loonwerk verricht, maar dit werd steeds minder. Eind jaren 70 en begin 80 werden de meeste machines voor het loonwerk van de hand gedaan. Echter de tractoren bleven in bezit, omdat zij ook ingezet werden op de boerderij, die gerund werd door de broersGrad, Piet en Thij Verhoeven.Grad en Piet hebben hun hele leven de boerderij gerund; in de beginjaren hielpen zo ook wel eens bij met het loonwerk. Thij was echter ziekelijk en was niet altijd aanwezig op de boerderij, echter wanneer hij kon werkte hij gewoon mee. Wim Verhofstadt (Wim van Drik) hielp wel eens bij het loonwerk. Toen Jan gegrepen was door een draaiend deel van een pers, redde Wim Jans leven door kordaat handelen en de tractor nog net op tijd uit te zetten. Wimke Broenen had bij het helpen met persen zijn nieuwe leren jas op de hooidijk gelegd. Later kon hij deze in heel veel stukjes uit een pak hooi halen. De huizen waar Jan en Wim hebben gewoond staan er nog. Van de boerderij op de Brem, het stamhuis van de familie sinds 1879 en waar het allemaal gebeurde, is niks over. Deze is gesloopt om ruimte te maken voor het bedrijfsterrein van Arvato/Bertelsmann. Onderschrift bij de foto’s: Afb. A: Jan Verhoeven, Afb. B: Wim met de Fordson aan het ploegen, Afb. C: complete familie tijdens Gouden bruiloft opa en oma Verhoeven, Afb. D: luchtfoto boerderij rond 1950, Afb. E: foto boerderij net voor sloop. Afb. F: Wim Verhoeven, Wim had ook een hele fotocollectie en had veel belangstelling voor het verleden van Heijen. Afb. G: Jan met de combine op perceel G. Wientjes aan de Hommersumseweg, Afb. H: sloop boerderij/ gebouwen in 2007/2008, Afb. I: veldschuur met laatste machines voordat het gesloopt werd, Afb. J: rekening Gert Wientjens en Harrie Verhasselt. Afb. K: Langs Hommersumseweg graantank om jutezakken mee af te vullen, welke meestal door molenaar W. Kessels opgehaald werden. Afb. L: Eerste steen gered van sloop, nog steeds in familiebezit. Afb. M/N: Dorskast Westfalia met  Fordson tractor begin jaren 50.
Afb. A
Afb. B
Afb. C
Afb. D
Afb. E
Afb. F
Afb. G
Afb. H
Afb. I
Afb. J
Afb. K
Afb. L
Afb. M
Afb. N