Ook in 1995 is Kasteel Heijen weer een "waterburgt"
Massale nooddijken worden opgeworpen
Hoogwater 1995 En het ongelooflijke gebeurde wéér. Waar in 1993-1994 nog gezegd werd dat een dergelijke waterstand maar eens in de 1000 jaren voorkwam, liet de natuur maar weereens zien wie de baas is en dat geleerden ook maar gewoon mensen zijn die het niet weten. Weer kreeg Limburg in dit jaar een gigantische hoeveelheid Maaswater te verwerken. Zoals uit de roto’s blijkt een nog hogere waterstand als in’93-’94.
Het water stijgt in 1995 nog hoger! Nu is ook het fietspad aan de Hoofdstraat Heijen-Zuid geheel ondergelopen. Zie ook vergelijkbare foto: Hoofdstraat 1993.
Zou iemand het niet in de gaten hebben?